ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

MOE SOUTH

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

รายละเอียด :
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่
มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ครูศรช.กศน.อำเภอหดใหญ์ ครูผู้สอนคนพิการ และครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน
ปฐิมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เพื่อชี้แจงโครสร้างการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2551
    ส่งไลน์ให้เพื่อน

กศน.อำเภอหาดใหญ่

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่ตั้ง : กศน.ตำบลคอหงส์ ชุมชนบ้านคลองเปล1 ถนนกาญจนวานิชย์ซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0814863370
อีเมล : noina_tavongarn@hotmail.com
ไลนไอดี : memefolk
กศน.อำเภอหาดใหญ่วันที่ 16/11/2561 10:51:28 น. จำนวนเข้าชมทั้งหมด 384 ครั้ง

กิจกรรมอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กศน.อำเภอหาดใหญ่
16/11/2561   384

หน่วยงาน


images-upload/logo1.gif
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
images-upload/logo2.gif
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
images-upload/logo3.gif
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
images-upload/logo4.gif
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
images-upload/logo5.gif
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
images-upload/logo6.gif
สำนักการศึกษาส่วนหน้า (ศปบ.จชต.)