ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

MOE SOUTH

แนะนำ ล่องเรือ Bangpu Amazing Tourและของฝากที่คั่นหนังสือ


แนะนำ ล่องเรือ Bangpu Amazing Tourและของฝากที่คั่นหนังสือ

แนะนำ ล่องเรือ Bangpu Amazing Tourและของฝากที่คั่นหนังสือ

แนะนำ ล่องเรือ Bangpu Amazing Tourและของฝากที่คั่นหนังสือ

แนะนำ ล่องเรือ Bangpu Amazing Tourและของฝากที่คั่นหนังสือ

แนะนำ ล่องเรือ Bangpu Amazing Tourและของฝากที่คั่นหนังสือ

รายละเอียด :
รายการสร้างฝันเพื่อสันติสุข ทางช่อง ททบ.5
เป็นการนำเสนอศักยภาพของเยาวชน ที่ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร นั้นก็คือ ธุรกิจการบริการเรือนำเที่ยวชมป่าชายเลน Bangpu Amazing Tour และมีการจัดจำหน่ายสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึกนั่นคือ ที่คั่นหนังสือจากเศษวัสดุ สิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอย
    ส่งไลน์ให้เพื่อน


กศน.อำเภอยะหริ่ง

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ที่ตั้ง : กศน.ยะหริ่ง ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-491124
อีเมล : kruni2008@hotmail.com
ไลนไอดี : nafee01
เฟสบุ๊ค : กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
Instagram : -
วันที่ 21/11/2561 13:45:40 น. จำนวนเข้าชมทั้งหมด 485 ครั้ง

กิจกรรมอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ


หน่วยงาน


images-upload/logo1.gif
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
images-upload/logo2.gif
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
images-upload/logo3.gif
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
images-upload/logo4.gif
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
images-upload/logo5.gif
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
images-upload/logo6.gif
สำนักการศึกษาส่วนหน้า (ศปบ.จชต.)