ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

MOE SOUTH

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


อบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ก้าวทันไทยแลนด์ ๔.๐
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายบุญยง ภาชโน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกรงปินัง ได้มอบหมายให้นางปาณิศา จำนงค์ฤทธิ์ ครูกศน.อำเภอกรงปินัง เข้าร่วมอบรมโครงก
โดย กศน.อำเภอกรงปินัง
วันที่ 19/11/2561   เข้าชม 325 ครั้ง
กศน.อำเภอเบตง จัดกระบวนการเรียนสอนเป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561
นางวาสนา อนุสรประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเบตง ได้มอบหมายให้คณะครูบุคลากร กศน.อำเภอเบตง จัดกระบวนการเรียนสอนเป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่
โดย กศน.อำเภอเบตง
วันที่ 19/11/2561   เข้าชม 257 ครั้ง
กศน.อำเภอเบตง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับกา
โดย กศน.อำเภอเบตง
วันที่ 19/11/2561   เข้าชม 209 ครั้ง
คิดถึงพ่อส่งต่อลมหายใจ
ใส่เสื้อเหลือง แล้วมาร่วมวิ่งรำลึกถึง พ่อหลวงในรัชกาลที่ ๙
โดย กศน.อำเภอนาหม่อม
วันที่ 16/11/2561   เข้าชม 217 ครั้ง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน
31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รอง ผอ.สพป รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมการศึกษาอาชีว
โดย ศูนย์นราธิวาส
วันที่ 09/11/2561   เข้าชม 254 ครั้ง

จำนวนข่าวทั้งหมด 5 รายการ
สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวที่ผู้คนสนใจมากที่สุด


คิดถึงพ่อส่งต่อลมหายใจ
คิดถึงพ่อส่งต่อลมหายใจ

กศน.อำเภอนาหม่อม
16/11/2561   217

หน่วยงาน


images-upload/logo1.gif
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
images-upload/logo2.gif
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
images-upload/logo3.gif
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
images-upload/logo4.gif
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
images-upload/logo5.gif
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
images-upload/logo6.gif
สำนักการศึกษาส่วนหน้า (ศปบ.จชต.)